De kwaliteitswet: uw garantie op kwalitatieve en veilige thuiszorg

Op 22 april 2019 werd de Wet op Kwaliteitsvolle Praktijkvoering in de Gezondheidszorg gepubliceerd. Maggie De Block, voormalig Minister van Volksgezondheid, liet de wettekst optekenen als antwoord op de verouderde wet op de Uitoefening van de Gezondheidzorgberoepen. De nieuwe wet formuleert een aantal basisbepalingen rond kwaliteit in zorgsector. De wet verplicht een centraal patiëntendossier waarin de medische situatie van de patiënt opgevolgd wordt. Verder beschikt elke zorgverlener vanaf dan over een portfolio met zijn/haar ervaringen en competenties. De patiënt kan beide dossiers te allen tijde inkijken. In deze blogpost vindt u de belangrijkste aanpassingen.

Meer aandacht voor patiëntenrechten

Als patiënt heeft u recht op de beste zorg, of dat nu in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of bij u thuis gebeurt. Alle zorgverleners moeten dezelfde normen in acht nemen. Daarom liet Maggie De Block, voormalig Minister van Volksgezondheid, daarrond een wettelijk kader definiëren: de kwaliteitswet, ofwel de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019.

Minimumnormen voor patiëntendossier 

Volgens de kwaliteitswet behoudt de zorgverlener zijn diagnostische en therapeutische vrijheid. Net zoals in de vorige wetgeving kan hij/zij kan zelf beslissen hoe de zorg georganiseerd wordt. Het grote verschil met vorige richtlijnen is dat elk detail nu in een patiëntendossier moet worden bijgehouden. Zo verzekert de wet meer continuïteit in uw persoonlijke zorgverlening.

Portfolio en praktijkregister 

Ook elke verpleegkundige krijgt vanaf nu een volledig dossier. Dat elektronische portfolio lijst alle ervaringen en vaardigheden van de verpleegkundige op.

Verder introduceert de kwaliteitswet nog een derde document: het praktijkregister. Dat moet een duidelijk beeld schetsen van welke zorg de patiënt nodig heeft en/of krijgt. In dat register staat er meer informatie over de exacte zorg die de patiënt krijgt, waar de zorgverlening plaatsvindt en of er een samenwerking met andere zorgverleners is.

Altijd en overal kwaliteitsvolle zorg 

De kwaliteitswet is een enorme sprong vooruit voor de zorgverlening omdat ze een kwalitatieve en veilige zorgverlening garandeert zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren. (Thuis)verpleegkundigen krijgen een beter beeld van wat de patiënt nodig heeft. Omgekeerd krijgen patiënten meer inzicht in de kwaliteiten van de zorgverlener. Van een win-winsituatie gesproken!

Recente posts